Als je een dode vogel vindt is het aan te raden om deze met plastic wegwerphandschoenen aan op te pakken. 
Zijn deze niet voor handen dan is het heel belangrijk om na het contact de handen grondig te wassen en te ontsmetten.
De dode vogel kan allerlei parasieten, etc. bij zich dragen.

Mocht je de dode vogel willen laten prepareren probeer dan vast te stellen wanneer deze overleden is.
Is het lichaam nog warm? Glanzen de ogen nog? Zitten de veren nog vast?
Om dit vast te stellen kun je voorzichtig met je vingers over de buik of onder de oogleden wrijven.
Laten de veren los dan is de vogel waarschijnlijk al bedorven en niet meer geschikt om te laten prepareren.
Is de vogel nog goed dan moet hij/zij in een goed afgesloten plastic zak meteen de vriezer in.
In de vriezer worden parasieten gedood en ingevroren kan er geen bederf optreden.
Houdt voedsel en dode gevonden vogels in de vriezer gescheiden.

Amazilia amazilia kolibrie

Bovenstaande kolibrie is natuurlijk niet in Nederland gevonden maar een voorbeeld 🙂

Bijna alle inheemse vogels zijn beschermd en moeten worden voorzien van een merkteken.
Na registratie bij de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) mag de vogel geprepareerd worden.
Belangrijk om te weten is dat beschermde vogels na preparatie niet verhandeld mogen worden maar wel met de juiste registratie in bezit gehouden mogen worden.
Tegen prepareerkosten mag de vogel door een taxidermist opgezet worden.
Tot januari 2017 was een vervoersverklaring van de politie verplicht, maar tegenwoordig moet je zelf een verklaring op papier zetten.
De preparateur kan hierbij helpen.

Jonge grijze kraanvogel